Services

Despăgubiri pe cale litigioasă

Consecinte juridice Despăgubiri accidente auto pe cale litigioasă pentru vătămări corporale sau pentru deces Condiții cumulative Trebuie îndeplinite patru condiții cumulative pentru ca persoana vinovată de producerea accidentului să fie supusă răspunderii civile și, astfel, să repare prejudiciul material și moral: să existe o faptă ilicită; să existe un prejudiciu; să existe un raport de […]
Read more

Poliță RCA

Consecinte juridice Despăgubiri accidente auto prin polița RCA. Sediul materiei Cadrul normativ general în acest domeniu este reprezentat de Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România, alături de Norma A.S.F. nr. 23 din 6 noiembrie 2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule. În cazul particular al […]
Read more