Despăgubiri din accidente rutiere

  • Home
  • Despăgubiri din accidente rutiere
Servicii

Despăgubiri din accidente rutiere

Un incident rutier poate produce, indiferent de cauze și circumstanțe, consecințe care pot varia de la cele de ordin material la cele foarte serioase precum vătămări corporale grave sau irecuperabile, respectiv decesul unei persoane. Acestea prezintă un potențial traumatic incontestabil asupra victimelor sau supraviețuitorilor și pot, astfel, declanșa pe o perioadă nedefinită o reală și profundă suferință psiho-emoțională.

Pe lângă ajutorul oferit de specialiști în domeniul recuperării medicale și psihologice, legislația în vigoare oferă un sprijin necesar și binevenit victimelor printr-o reglementare adecvată a acestor situații neplăcute în materia despăgubirilor ce se cuvin celor în drept.

Astfel, în temeiul răspunderii civile delictuale, cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârșită cu vinovăție, este obligat să îl repare în integralitate. Persoana vătămată sau familia persoanei decedate are dreptul de a primi despăgubiri de ordin material și moral printr-o soluționare în favoarea sa a cererii înaintate, după caz, fie asigurătorului RCA, fie instanței, inclusiv în situațiile în care autorul accidentului rămâne necunoscut sau vehiculul implicat în incident nu era asigurat RCA la momentul producerii accidentului ori avea poliță RCA valabilă, dar încheiată în străinătate.

În caz de autor neidentificat sau de vehicul neasigurat, răspunderea este a Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din Romania – Direcția Fondul de Protecție a Victimelor Străzii, iar modalitatea de stabilire a despăgubirilor urmează aceleași reguli ca în cazul asigurătorilor RCA. Dacă autovehiculul în cauză era asigurat de o societate de asigurare ce se află în faliment, despăgubirile materiale și morale vor fi achitate de Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), în limita sumei de 500.000 lei.

Polița de asigurare auto obligatorie, încheiată în afara României își produce efectele potrivit dispozițiilor cuprinse în directivele europene (Directiva 2009/103/CE: “polița oferă acoperire la circulația cu autovehiculul pe întreg teritoriul Uniunii Europene”) sau în convențiile internaționale (Cartea Verde pentru statele din afara Uniunii Europene).

Poliță RCA

Despăgubiri accidente auto prin polița RCA. Sediul materiei. Acoperire. Limite. Procedură. Termene

Despăgubiri pe cale litigioasă

Solicitarea daunelor morale și materiale pe cale judecătorească.