Despăgubiri pe cale litigioasă

Consecinte juridice

Despăgubiri accidente auto pe cale litigioasă pentru vătămări corporale sau pentru deces

Condiții cumulative

Trebuie îndeplinite patru condiții cumulative pentru ca persoana vinovată de producerea accidentului să fie supusă răspunderii civile și, astfel, să repare prejudiciul material și moral:

 • să existe o faptă ilicită;
 • să existe un prejudiciu;
 • să existe un raport de cauzalitate între fapta ilicită și prejudiciu;
 • să existe vinovăția autorului faptei ilicite.

Potrivit art. 22 alin. 4 din Legea nr. 132/2017, “în caz de vătămare a integrității corporale sau a sănătății ori de deces rezultate în urma unui accident de vehicule, stabilirea despăgubirii se realizează atât pe cale amiabilă, cât și pe cale judecătorească”.

Dezavantaje cerere directă

Cererea pentru daune în caz de deces, adresată direct persoanei responsabile de dezdăunare (asigurătorul) are ca principal atu o soluționare rapidă (termen de 30 zile), însă prezintă mai multe dezavantaje:

suma are un caracter fix, modic, ce nu poate varia
cererea poate fi introdusă numai de rudele persoanei decedate
mijloacele de probă se rezumă la înscrisurile justificative (bonuri, chitanțe)

Beneficii cale judecătorească

În schimb, solicitarea daunelor morale și materiale pe cale judecătorească poate aduce mai multe beneficii, un dezavantaj fiind cel al duratei soluționării:

instanța are autoritatea de a stabili sumele cu titlu de daune materiale în funcție de prevederile legale în vigoare, iar cele cu titlu moral, în lipsa unor dispoziții precise în acest sens, sunt determinate pe criterii eminamente subiective în funcție de consecințele negative suferite de cel în cauză pe plan fizic și emoțional
cererea de chemare în judecată poate fi introdusă de orice persoană care poate dovedi o relație de afecțiune cu cel decedat
sunt admise mai multe mijloace de probă, inclusiv cea testimonială și a rapoartelor de expertiză întocmite atât de specialiști propuși de părți, cât și de cei desemnați de instanță

Analiză dosar gratuit. Plata la finalizarea dosarului, sub formă de comision de succes.

Sună acum:
+40720101022
or

Procedură. Termene.

Decesul unei persoane în urma unui accident auto poate constitui obiectul infracțiunii de ucidere din culpă, iar șoferul vinovat poate răspunde penal pentru fapta sa în fața unei instanțe. Pentru a obține despăgubiri din accidente rutiere cu deces, apropiații victimei fie pot formula o cerere de constituire de parte civilă în cadrul procesului penal prin care solicită sumele reprezentate de daune materiale și daune morale, fie pot iniția o acțiune civilă distinctă chiar și atunci când există un litigiu penal.

Ulterior administrării probatoriului și în funcție de specificitatea cazului, instanța stabilește întinderea prejudiciului și procedează la cuantificarea daunelor morale. În lipsa unor dispoziții legale precise cu privire la stabilirea prejudiciilor de ordin moral, judecătorul are în vedere în mod deosebit, alături de trauma emoțională inerentă pierderii unei ființe dragi, și impactul evenimentului destabilizator în plan familial, profesional și social al supraviețuitorilor.

În caz de vătămări corporale, cererea poate fi înaintată numai de persoana care le-a suferit, nu și de rudele acesteia. Solicitarea trebuie însoțită de un certificat medico-legal, eliberat de institutul abilitat în acest sens, în cel mult 30 zile de la producerea accidentului. După acest interval, certificatul se poate obține numai în temeiul unei cereri prealabile, emise de organele de anchetă penală. Persoana vătămată poate cere despăgubiri în funcţie de numărul de zile de îngrijiri medicale, precizat în certificatul medico-legal și de punctajul traumatologic stabilit de un medic legist expert (potrivit art. 22 alin. 5 lit. c din Legea nr 132/2017 “valoarea unui punct traumatic este egală cu dublul salariului de bază minim brut pe tara garantat în plată de la data producerii accidentului”). Alineatul 6 al articolului 22 din aceeași lege precizează că “stabilirea despăgubirii pe cale judecătorească se realizează pe baza probelor cu caracter medical, medico-legal, psihologic și statistic”.

Reglementările juridice în vigoare în materia despăgubirilor pentru prejudicii cauzate de accidente rutiere răspund unor nevoi sociale determinate de situații imprevizibile și, deși nu au capacitatea de a atenua în întregime suferințele produse, au menirea de a contribui la susținerea concretă a tuturor victimelor.

Vrei un sfat? Ai drepturi. Contacteaza-ne!

Adresa:

Str. Banul Antonache 69
Sector 1, București


  Citește și despre:

  Poliță RCA

  Despăgubiri accidente auto prin polița RCA. Sediul materiei. Acoperire. Limite. Procedură. Termene
  +