Legislație

Legislație

Documentare actualizată

Deținem o documentare minuțioasă, periodic actualizată din punct de vedere legislativ.

privind stabilirea despăgubirii persoanei prejudiciate în caz de vătămare a integrității corporale sau a sănătății în urma producerii accidentelor de vehicule pe baza punctajului traumatologic stabilit de Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici” București    Citește integral Ordinul
privind modificarea și completarea Legii 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind situațiile de credit și de adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal, precum și pentru completarea art. 12 alin. 5 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare.   Citește legea integral
Accesati informatii legislative care reglementeaza conduita in materie de:
“Asigurarea obligatore de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie” .
  Citește legea integral
privind distribuța de asigurări. Citește legea integral
– pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului UE 2017/2.402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securizarea și de creare a unui cadru specific , pentru o securizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE/, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și Regulamentul CE nr. 1.060/2009 și UE nr. 648/2012. Citește legea integral
cu referire la valabilitatea politelor de asigurare auto obligatorie ale detinatorilor care apartin tarilor UE, aceastea fiind valabile pe intreg teritoriu de circulatie al UE.   Citește legea integral
Daune acoperite de asigurari de raspundere civila.   Citește legea integral
Daune acoperite de asigurari de raspundere civila.   Citește legea integral
Despagubiri pentru prejudicii nemateriale cauzate de decesul unei persoane apropriate intr-un accident rutier, sume minime garantate.   Citește legea integral
Privind asigurarile auto din România.   Citește legea integral
Privind metodologia de calcul al tarifelor de referință pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule si de tramvaie.   Citește legea integral
Privind modificarea și completarea unor acte normative.   Citește legea integral